Dokumenty

download-80x80
Plan Rozwoju

Plan Rozwoju Szkoły na lata 2019 – 2024

download-80x80
Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczo – profilaktyczny Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1

download-80x80
Statut

Statut Językowej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1

download-80x80
Misja Szkoły

Misja Językowej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1

download-80x80
Ocenianie wewnątrzszkolne

OW Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1

download-80x80
Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich

download-80x80
Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

download-80x80
Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek szkolnych

download-80x80
Informacja RODO

Klauzula informacyjna RODO