Nauczyciele

Marta Pietrzyk

Dyrektor Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 STO, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Marta Czarnecka – Gomoluch

Zastępca Dyrektora Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 STO, nauczyciel matematyki

Grzegorz Basiński

nauczyciel historii, WOS

Dorota Hibner

nauczyciel języka angielskiego

Iwona Kokot – Ujma

nauczyciel informatyki, techniki, EDB

Monika Kot

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, rewalidator

Urszula Kotlarczyk

 nauczyciel fizyki i informatyki

Marta Bugajna

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator

Sylwia Knap

nauczyciel plastyki

Anna Stępień

nauczyciel wychowania fizycznego

Izabela Markowska

nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy

Marta Mielczarek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Patrycja Myślikowska

pedagog

Oliwia Pająk

nauczyciel wychowania fizycznego

Agnieszka Sołtysiak

pedagog specjalny

Maria Piątkowska

nauczyciel biologii, chemii i przyrody

Barbara Pietrowicz

nauczyciel matematyki

Agnieszka Preficz

nauczyciel języka polskiego

Maria Radomska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Karolina Sawczuk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Skwark

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator

Małgorzata Kawa

nauczyciel języka niemieckiego

Ewa Stolarczyk

nauczyciel historii

Justyna  Szamałek

nauczyciel języka niemieckiego

Agata  Szczecińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Irena Tanasijczuk

nauczyciel języka angielskiego

Magdalena Kudła

nauczyciel geografii

Martyna Rak

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator

Katarzyna Klejny

wychowawca świetlicy

Wojciech Utrata

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator

Beata Włoga

logopeda

Aleksandra Walicka

zajęcia umuzykalniające

Katarzyna Merdzik

konwersacje z języka angielskiego, zajęcia Let’s play English

Katarzyna Szewczyk

konwersacje z j. angielskiego

Agnieszka Kutynia

doradca zawodowy

Martyna Stacewicz

pomoc nauczyciela

Iga Zawada

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Anna Mączka

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Alina Bilińska-Ciszewska

nauczyciel informatyki

Marta Suder

nauczyciel edukacji przedszkolnej