Nauczyciele

Monika Kot

Dyrektor Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 STO, nauczyciel języka polskiego

Marta Czarnecka – Gomoluch

Zastępca Dyrektora Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 STO, nauczyciel matematyki

Grzegorz Basiński

nauczyciel historii, WOS

Dorota Hibner

nauczyciel języka angielskiego

Iwona Kokot – Ujma

nauczyciel informatyki, techniki, EDB

Michał Kręblewski

nauczyciel wychowania fizycznego

Urszula Kotlarczyk

 nauczyciel fizyki i informatyki

Marta Bugajna

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator

Sylwia Knap

nauczyciel plastyki

Katarzyna Mądry

psycholog szkolny

Izabela Markowska

nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy

Marta Mielczarek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Patrycja Myślikowska

pedagog

Oliwia Pająk

nauczyciel wychowania fizycznego

s. Urszula Ściurka

nauczyciel religii

Maria Piątkowska

nauczyciel biologii, chemii i przyrody

Barbara Pietrowicz

nauczyciel matematyki

Agnieszka Preficz

nauczyciel języka polskiego

Maria Radomska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

Karolina Sawczuk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Robert Kupczyk

nauczyciel geografii

Małgorzata Kawa

nauczyciel języka niemieckiego

Ewa Stolarczyk

nauczyciel historii

Justyna  Szamałek

nauczyciel języka niemieckiego

Agata  Szczecińska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Irena Tanasijczuk

nauczyciel języka angielskiego

Martyna Stacewicz

pomoc nauczyciela

Martyna Rak

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator

Katarzyna Merdzik

konwersacje z języka angielskiego, zajęcia Let’s play English

Wojciech Utrata

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator, pedagog specjalny

Beata Włoga

logopeda

Marta Suder

nauczyciel edukacji przedszkolnej

Iga Zawada

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Anna Mączka

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowawca świetlicy, rewalidator, doradca zawodowy

Alina Bilińska-Ciszewska

nauczyciel informatyki