Nauczyciele

Marta Pietrzyk

Dyrektor Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 STO, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Marta Czarnecka – Gomoluch

Zastępca Dyrektora Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 STO, nauczyciel matematyki

Grzegorz Basiński

nauczyciel historii, WOS

Dorota Hibner

nauczyciel języka angielskiego

Iwona Kokot – Ujma

nauczyciel informatyki, techniki, EDB

Monika Kot

nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, rewalidator

Urszula Kotlarczyk

 nauczyciel fizyki i informatyki

Marta Garasińska

nauczyciel współorganizujący,

Agnieszka Malec – Musialska

nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych

Wojciech Marczyk

nauczyciel wychowania fizycznego

Izabela Markowska

nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy

Marta Mielczarek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Patrycja Myślikowska

pedagog

Oliwia Pająk

nauczyciel wychowania fizycznego

Kinga Patyk

pedagog, pomoc nauczyciela

Maria Piątkowska

nauczyciel biologii, chemii i przyrody

Barbara Pietrowicz

nauczyciel matematyki

Agnieszka Preficz

nauczyciel języka polskiego

Maria Radomska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Karolina Sawczuk

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Skwark

nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, rewalidator

Małgorzata Kawa

nauczyciel języka niemieckiego

Ewa Stolarczyk

nauczyciel historii

Justyna  Szamałek

nauczyciel języka niemieckiego

Agata  Szczecińska

nauczyciel edukacji przedszkolnej

Irena Tanasijczuk

nauczyciel języka angielskiego

Ewa Teperska

nauczyciel etyki

Martyna Rak

pomoc nauczyciela

Katarzyna Klejny

wychowawca świetlicy

Wojciech Utrata

nauczyciel współorganizujący

Beata Włoga

logopeda

Aleksandra Walicka

zajęcia umuzykalniające

Katarzyna Merdzik

konwersacje z języka angielskiego, zajęcia Let’s play English

Agnieszka Kutynia

doradca zawodowy,
pomoc nauczyciela

Katarzyna Jasińska

psycholog