Nasza Społeczna

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1

Społecznego Towarzystwa Oświatowego powstała 30 lat temu, jako pierwsza niepubliczna placówka w Częstochowie.

Grupa rodziców postanowiła stworzyć szkołę, która będzie przyjaznym miejscem dla ich dzieci. To przedsięwzięcie powiodło się.

Mieliśmy dużo czasu na to, by nabrać doświadczenia, by nauczyć się organizować proces kształcenia i wychowania, w sposób, który pozwoliłby osiągać wysokie wyniki nauczania, jednocześnie stwarzając przyjazną atmosferę. Jesteśmy małą szkołą i ta kameralność jest jednym z naszych atutów. Niewielka liczebność klas (maksimum 17 osób) pozwala na dokładne poznanie każdego ucznia, na rozpoznanie jego potrzeb i talentów. Dzięki temu mamy możliwość indywidualizowania pracy. Rodzinna atmosfera, postrzeganie ucznia jako podmiotu procesu dydaktyczno-wychowawczego, silna współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka, kreatywne prowadzenia zajęć oraz stosowanie nowoczesnych metod nauczania sprawia, że nasza szkoła staje się drugim domem nie tylko dla uczniów, ale dla całej społeczności szkolnej. Domem do którego chętnie się przychodzi, za którym się tęskni, a nauka nie jest postrzegana jedynie, jako przykry obowiązek. Uczniowie mają odwagę pytać, przedstawiać własne zdanie, mają zaufanie do swoich nauczycieli i wiedzą, że zawsze mogą liczyć na ich pomoc i życzliwość.

Nauczyciele realizują elementy tutoringu, ponieważ zależy nam na jak najlepszej relacji uczeń – nauczyciel – rodzic. Szkoła wypracowała bardzo wysoki poziom pracy dydaktycznej. Sale wyposażone są w urządzenia multimedialne. Wyznajemy zasadę, że każda nauka, każde poznanie zaczyna się od zachwytu, od ciekawości. Najlepszą metodą zaspakajającą ciekawość jest doświadczanie. W myśl tych zasad staramy się prowadzić wszystkie zajęcia. Nauczyciele Społecznej na bieżąco uczestniczą w wielu szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje i kompetencje. Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach o zasięgu regionalnym, powiatowym i wojewódzkim często zostając ich laureatami. Każdego roku osiągamy bardzo wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych. Wszyscy absolwenci Społecznej Językowej dostają się do szkół ponadpodstawowych, które sobie wybrali.

Szkoła nie jest dla nas tylko miejscem pracy. Potrafimy się też dobrze bawić. Cała społeczność szkolna organizuje mnóstwo imprez, wycieczek krajowych i zagranicznych oraz akcji charytatywnych. Na początku wakacji organizujemy również dla naszych, jak i przyszłych, najmłodszych uczniów półkolonie, które nie tylko stwarzają ciekawą alternatywę spędzenia wolnego czasu, ale także sprzyjają procesowi integracji.

1990

Rok powstania szkoły

30

Lat doświadczenia

17

Maksymalna liczba osób w klasie

10

Godzinna opieka od 7.00 do 17.00

Zapewniamy:

10 – godzinną opiekę od 7.00 do 17.00

Bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów:

Kuchcikowo: gotowanie, dekorowanie, sprzątanie, rozwój samodzielności
Decoupage: zdobienie szkła, drewna, metalu, tkaniny, ceramiki serwetkami ozdobnymi lub papierem ryżowym

EkoPlastyka: zajęcia plastyczne wdrażające do świadomej ekologii
Origami: kreatywne zajęcia składania papieru różnymi technikami
Szkolny Klub Sportowy: 4 godziny tygodniowo różnych dyscyplin
Eksperymenty: zajęcia rozwijające wiedzę i ciekawość, bazujące na doświadczeniach i obserwacji
Szachy, czyli genialny umysł: rozwój zdolności intelektualnych, umiejętności arytmetycznych, inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych
MatSpołki: zajęcia matematyczne, czyli łamigłówki, zagadki, rebusy, sudoku, przyjazna matematyka dla najmłodszych
OrtoSpołki: zabawy ortograficzne, zajęcia wprowadzające i utrwalające ortografię
Ruch z głową: zabawy integrujące zespół, ćwiczące koordynację ruchową
Projekt Muzyka: zajęcia rozwijające muzycznie
TeatroSpołki: koło teatralne
SuperKoderzy: koło informatyczne
Społki z historią: koło historyczne
BestBrain Szkoła Mistrzów Pamięci: zajęcia na koncentrację uwagi, rozwój wyobraźni, stymulowanie pracy obu półkul mózgowych.

Rozszerzony program nauczania języków:

język angielski – 5 h / tydzień
„Let’s play English” 0 – 3 klasy 2 h / tydzień, 4 – 8 klasy 1 h / tydzień
język niemiecki 4 – 6 klasy 2 h / tydzień, 7 – 8 klasy 3 h / tydzień
„Eins, zwei, Deutsch” 1- 3 klasy 2 h / tydzień
język hiszpański 0 – 3 klasy 1 h / tydzień, 4 -6 klasy 1h / tydzień
konwersacje z języka angielskiego
konwersacje z języka niemieckiego

Doświadczoną kadrę z wysokimi kwalifikacjami zapewniającą wysoki poziom nauczania

Własną, niezależną platformę edukacyjną, nacisk na nowoczesne nauczanie online

Internetowy dzienniczek, bieżący przepływ informacji o uczniach i ich ocenach

Opiekę logopedyczną, pedagogiczną i pielęgniarską

Bezpieczeństwo – monitoring na zewnątrz i wewnątrz szkoły, wejście tylko na kartę

Kameralność i rodzinną atmosferę

Nauczanie przez doświadczanie, wycieczki jednodniowe i wyjazdy zagraniczne np. Włochy, Grecja, Hiszpania.