Zebrania i konsultacje

Konsultacje z nauczycielami odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00.
Terminy konsultacji w II semestrze roku szkolnego 2020/2021:

22 luty,
29 marca,
26 kwietnia,
17 maja.

Konsultacje odbywają się online na ZOOM.

W Społecznej kierujemy nasze kontakty na linii RODZIC- UCZEŃ – NAUCZYCIEL RUN w stronę indywidualnych partnerskich cyklicznych spotkań, zastępując klasyczne zebrania. Spotkania RUN mają na celu wspólne działania rozwijające Ucznia.