Zebrania i konsultacje

Konsultacje z nauczycielami odbywają się o godz. 17.00.
Terminy zebrań i konsultacji w I semestrze roku szkolnego 2021/2022:

06 wrzesień – zebranie,
04 październik – konsultacje,
08 listopad – konsultacje,
13 listopad – konsultacje.

W Społecznej kierujemy nasze kontakty na linii RODZIC- UCZEŃ – NAUCZYCIEL RUN w stronę indywidualnych partnerskich cyklicznych spotkań, zastępując klasyczne zebrania. Spotkania RUN mają na celu wspólne działania rozwijające Ucznia.