Zebrania i konsultacje

Zebrania z wychowawcami odbywają się od 16.30 – 17.00, natomiast konsultacje z nauczycielami od 17.00 do 18.30.
Terminy zebrań i konsultacji w II semestrze roku szkolnego 2021/2022:

07 marca – zebranie i konsultacje,
04 kwietnia – zebranie i konsultacje,
09 maja – zebranie i konsultacje.

W Społecznej kierujemy nasze kontakty na linii RODZIC- UCZEŃ – NAUCZYCIEL RUN w stronę indywidualnych partnerskich cyklicznych spotkań, zastępując klasyczne zebrania. Spotkania RUN mają na celu wspólne działania rozwijające Ucznia.