Konsultacje

Konsultacje z nauczycielami odbywają się od 17.00 do 18.00.

Terminy zebrań i konsultacji w I półroczu roku szkolnego 2022/2023:

11 września zebrania z wychowawcami,

6 listopada – konsultacje,

4 grudnia – konsultacje,

8 stycznia – konsultacje.

W Społecznej kierujemy nasze kontakty na linii RODZIC- UCZEŃ – NAUCZYCIEL RUN w stronę indywidualnych partnerskich cyklicznych spotkań, zastępując klasyczne zebrania. Spotkania RUN mają na celu wspólne działania rozwijające Ucznia.

Spotkania indywidualne RUN (Rodzic – Uczeń – Nauczyciel) do ustalenia z wychowawcami