Zbiórka „Święty Mikołaj na Kresach”

Towarzystwo Patriotyczne KRESY z siedzibą w parafii Św. Wojciecha przy ul. Brzeźnickiej 59 wraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy organizuje coroczną zbiórkę „Święty Mikołaj na Kresach”. Tegoroczna akcja, wzorem lat ubiegłych, obejmować będzie pomoc materialną dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich (fragmenty obszarów państwowych Ukrainy, Litwy i Białorusi). Przebieg akcji determinowany jest przez ciągle trwający stan epidemii, dlatego rozpoczyna się ona tak wcześnie. Zbiórka obejmować będzie przede wszystkim środki pieniężne, za które zakupione zostaną artykuły potrzebne naszym Rodakom, jak również  dary rzeczowe: artykuły szkolne oraz słodycze.

W imieniu Towarzystwa Patriotycznego KRESY zwracamy się z ogromną prośbą do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły o wsparcie akcji.

Zbiórka trwa do 22 października 2021 roku. Prosimy o składanie darów w sekretariacie szkoły. 

Z przeprowadzonej zbiórki oraz wydatkowania środków sporządzone zostanie sprawozdanie dokumentujące jej rozliczenie, podlegające opublikowaniu na portalu – zbiórki.gov.pl