Wybory do Rady Uczniów w Społecznej

W piątek, 24 września 2021 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole równe, tajne i powszechne wybory do Rady Uczniów. Poprzedzone one były kampanią wyborczą oraz debatą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy, zachęcając tym samym społeczność uczniowską do oddania głosu na swoją osobę. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas 4-8 oraz nauczyciele. Opiekunowie RU czuwali nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonali podliczenia głosów.
A oto jak prezentuje się skład Rady Uczniów Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2021/2022:
PRZEWODNICZĄCA:
Kornelia Kęsik
ZASTĘPCA:
Mikaella Baco
CZŁONKOWIE:
Wiktoria Kryczało
Wojciech Kołodziejczyk
Aleksandra Hibner
Marcjanna Kęsik
Larisa Pluta
Jak wiecie, każda klasa może mieć w Radzie Uczniów tylko jednego przedstawiciela (który w tej klasie zdobył największą ilość głosów). W tym roku jednak, ze względu na minimalną różnicę w głosach, klasa 7a ma dwóch przedstawicieli: Kornelię Kęsik jako przewodniczącą RU oraz Wiktorię Kryczało, która wspierać ją będzie swoją pomysłowością, a przede wszystkim trzyletnim doświadczeniem. Wiktora otrzymuje również specjalną funkcję: ŁĄCZNIKA między Radą Uczniów a klasami 0-3, które w Ru jeszcze być nie mogą.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!!