Szkolny Konkurs

Biblioteka Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej ogłasza

Szkolny Konkurs „Poezja z przyrodą w tle

Konkurs w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EKOLOGICZNEGO „EKO – SZKOŁA 2022”

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie wiersza o tematyce przyrodniczej lub recytacja wybranego wiersza o tematyce przyrodniczej.

Konkurs odbędzie w dwóch grupach wiekowych:

  • Uczniowie klas I-III recytują wiersz o tematyce przyrodniczej

(nagranie z występem należy przesłać na adres mkot@dobraszkola.edu.pl

Czas prezentacji dla każdego uczestnika: 2-3 minuty)

  • Uczniowie klas IV-VI piszą wiersz o tematyce przyrodniczej

(teksty uczniowie przekazują w formie papierowej do biblioteki szkolnej)

Wszystkie materiały należy dostarczyć do 8 kwietnia 2022 r.

*W tytule maila proszę podać nazwę konkursu, imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

*Teksty wierszy na odwrocie muszą zawierać informacje: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

*Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.