Szkolny konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze drzewo”

Wszystkich uczniów klas 4 -8 zapraszam do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym: „NAJPIĘKNIEJSZE DRZEWO” Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedno samodzielnie wykonane zdjęcie drzewa na adres mailowy swojego wychowawcy. Przesłane zdjęcie musi stanowić załącznik do e-maila, natomiast w treści maila należy podać imię i nazwisko autora oraz klasę. Na Wasze zdjęcia czekamy do piątku 8 października.
ZASADY I KRYTERIA OCENY

  1. Tylko fotografie odpowiadające tematyce będą ocenianie.
  2. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
  3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania kilku miejsc I, II i III oraz wyróżnień.
  4. Nagrodzone prace będą umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym FB.

Organizator: Maria Piątkowska