Szkolne Koło Wolontariatu

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania w młodym człowieku postaw altruistycznych oraz budzenia w nim szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Z tego względu w tym roku szkolnym w naszej Społecznej ruszyło Szkolne Koło Wolontariatu pod opieką pani Patrycji Myślikowskiej, pani Izabeli Markowskiej oraz pani Doroty Hibner. Jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie , ponieważ wolontariat, oprócz tego, że niesie ze sobą bezinteresowną pomoc, może być alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień, drogą do zawarcia nowych znajomości, czy też szansą na zdobycie nowych umiejętności. Z całą pewnością można powiedzieć, że to inwestycja w samego siebie.

 Wśród Społków znalazło się wielu chętnych, którzy chcą pomagać, a na ich czele stanęła Rada Wolontariatu w składzie: Hanna Jędrak – Konieczko, Zuzanna Lewińska i Nadia Czerwik.

Kochane Społki! Pamiętajmy, że z pomagania płynie szereg korzyści. Zastanawialiście się jakich?

?￯ᄌマAltruizm jest zaraźliwy. Kiedy ktoś robi dobry uczynek, rozpoczyna reakcję łańcuchową.

?￯ᄌマPomoc innym daje poczucie celu. Dbanie o innych i wspieranie ich pomaga znaleźć więcej sensu w codziennym życiu.

?￯ᄌマPoszerza perspektywy. Dzięki pomaganiu uczymy się patrzeć nie tylko na swoje życie i swoje problemy, ale też patrzeć na życie innych ludzi i zauważać rzeczy, na które wcześniej nie zwrócilibyśmy uwagi.

?￯ᄌマPozwala dystansować się od własnych trudności. Często widząc trudności innych ludzi, zaczynamy inaczej patrzeć na swoje problemy. Przez moment nie są one najważniejsze.

?￯ᄌマJest lekcją wdzięczności. Dostrzegając trudności i problemy innych ludzi, pomagając im, możemy nauczyć się dostrzegać, ile już sami w życiu osiągnęliśmy.

?￯ᄌマWzmacnia relacje. Pomagając nawiązujemy nowe znajomości, tworzymy pewne grupy, kształtujemy nasze poczucie przynależności.

?￯ᄌマPodnosi naszą samoocenę. Widzimy siebie w korzystniejszym świetle. Mamy więcej powodów, by tak o sobie myśleć.

Drodzy wolontariusze, zatem do dzieła! Nieście realną pomoc! ? I pamiętajcie, żeDobro to nie wiedza, to czyn”

* Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu dostępny jest na stronie szkoły w zakładce: „Dla Rodziców”→ „Dokumenty”.