Świąteczny Konkurs Czytelniczy

Spokojne przechodzenie jesieni w zimę wcale nie jest przykrym okresem

(Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie)

Biblioteka Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej ogłasza
Świąteczny Konkurs Pięknego Czytania i Opowiadania

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nagranie i przesłanie prezentacji – nagranej w formie filmiku.

Konkurs odbędzie w trzech grupach wiekowych:

Uczniowie klas I-III czytają fragmenty książek (proza lub wiersz).
Uczniowie klas IV-VI recytują wiersz lub fragment opowiadania.
Uczniowie klas VII-VIII napiszą wiersz lub opowiadanie i odczytają je na filmiku.

Czas prezentacji dla każdego uczestnika: 2-3 minuty

Filmiki należy przesyłać na adres mkot@dobraszkola.edu.pl do dnia 15 stycznia 2021 r.

*W tytule maila proszę podać nazwę konkursu, imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
*Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.