Ogólnopolski Konkurs Matematyczny -Leon

W tym roku klasy 1-3 wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym – Leon. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas 1-3, którzy zdeklarują swój udział oraz wpłacą wpisowe 12 zł.
Chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału wychowawcy do 20 lutego 2022, wpisowe prosimy wpłacać też u wychowawcy do 4 marca 2022.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej:
https://www.leon-konkursy.pl/ogolnopolski-konkurs-matematyczny

    Koordynator konkursu
                        Karolina Sawczuk