Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki

Małymi krokami wracamy do normalności! Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół.

Od 17 maja kl. 4-8 przechodzą na nauczanie hybrydowe.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo dokonaliśmy następnego podziału:

17- 18- 19 maja zdalnie na ZOOM będą uczyć się klasy: 4, 6a, 7. Natomiast stacjonarnie w szkole: 5, 6b, 8.
20- 21- 24 maja zdalnie na ZOOM: 5, 6b, 8. Stacjonarnie w szkole klasy: 4, 6a, 7.

Egzaminy ósmoklasisty w szkole odbędą się 25- 26- 27 maja (wtorek, środa, czwartek) – w tych dniach nie ma lekcji, są to dni wolne i nauczyciele są wyłącznie do dyspozycji dyrektora na egzaminach.

28 maja w piątek wszystkie klasy 4-7 mają nauczanie w trybie zdalnym.

Natomiast od 31 maja wszystkie klasy 0-8 pracują w trybie stacjonarnym w szkole.

Wejście w tryb nauki stacjonarnej po tak długim czasie spędzonym w domu może być dla dzieci bardzo trudny, dlatego pragniemy zadbać o przyjazny powrót naszych dzieci do szkoły, zapominając  o kartkówkach, klasówkach (na jakiś czas), a kładąc nacisk przede wszystkim na relacje, które na ten moment są dla nas najważniejsze.