„GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW”

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji bardzo ważnego projektu – „GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW”.

Dokładnie rok odbył się pierwszy etap projektu, czyli badania zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych. Wyniki okazały się zatrważające i nie pozostawiły złudzeń. Okazało się, że ponad połowa badanych nie ma motywacji do działania, ponad 30% nie akceptuje siebie, prawie połowa badanych objada się bądź głodzi, co trzeci uczeń ogląda w sieci przemoc, co piąty – pornografię, co trzeci uczeń wyraża brak chęci do życia, ma podejrzenie depresji, co czwarta młoda osoba mówiła o samobójstwie, co piąty uczeń planował samobójstwo, a co dziesiąty badany deklarował, że taką próbę podjął i aż prawie 70% nigdy nie korzystało ze wsparcia psychologa…to tylko cząstka uzyskanych wyników.

Program profilaktyczny „GODZINA dla MŁODYCH GŁÓW” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie osób uczniowskich, rodziców i nauczycieli na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym. Program jest cyklem zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego realizowanych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych. Program ten popularyzuje i psychoedukuje z zakresu pierwszej pomocy (przed) psychologicznej. Jego cele szczegółowe to:

  • przygotowanie dzieci i młodzieży do rozmowy o umiejętności rozpoznania czterech podstawowych emocji i określenia własnych potrzeb;
  • budowanie samoświadomości i dobrostanu wśród osób uczniowskich;
  • normalizacja tematu sięgania po specjalistyczną pomoc (każde dziecko otrzyma informację, gdzie i w jaki sposób może szukać pomocy);
  • zaopatrzenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i wychowawców w narzędzia, dzięki którym udzielanie komuś i osobiste korzystanie z pomocy będzie prostsze;
  • profilaktyka dotycząca zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży;
  • edukacja i działania profilaktyczne.

MŁODE GŁOWY to długofalowy projekt, który ma doprowadzić do polepszenia sytuacji psychicznej i zdrowotnej młodych ludzi. Chcemy budzić do życia i budować w nich przekonanie, że mogą poradzić sobie z wyzwaniami. A w razie potrzeby, żeby wiedzieli jak i gdzie sięgać po pomoc. Chcemy, żeby zaczęli myśleć o sobie lepiej i poczuli się bardziej sprawczy. Po prostu.” (cyt. Martyna Wojciechowska- Prezeska Fundacji UNAWEZA Inicjatorka projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” )