Brawa dla Absolwentów Społecznej!

Absolwenci Społecznej osiągnęli znakomite wyniki w Egzaminie Ósmoklasisty. Średnie wszystkich części egzaminów mocno przewyższają średnie uczniów w Polsce i Częstochowie. W zakresie języka polskiego i matematyki plasujemy się na najwyższym, dziewiątym staninie. Po wytrwałej całorocznej pracy i komplecie próbnych egzaminów trudno było zaskoczyć uczniów Społecznej. Trening czyni mistrza, a sukces to suma systematycznego, niewielkiego wysiłku powtarzanego każdego dnia. Setki rozwiązanych zadań, napisanych rozprawek, konwersacji. Tak pracowali tegoroczni Absolwenci, dlatego szczególnie cieszą wypracowane na lekcji wyniki. Średnie są ważne, jednak ważniejszy jest każdy uczeń, jego potencjał i możliwości. Sztuką jest poznać je, rozwijać i pracować na nich. W tym roku kolejny raz udowodniliśmy, że Społeczna niezmiennie należy do elitarnego grona najlepszych szkół w Polsce.

Porównanie wyników  egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

download-80x80

Skala staninowa

download-80x80
Tags: