Alfik Matematyczny klasy I – III

W związku z powrotem uczniów klas młodszych do szkół, organizator  konkursu wprowadził możliwość udziału w konkursie online, jak i w tradycyjnej formie – arkusz papierowy. Czas zgłoszenia do piątku 12 lutego 2021 r.

Rodziców uczniów, chętnych do udziału w konkursie, proszę o przesłanie w tym terminie wiadomości  zatytułowanej „Alfik Matematyczny” w dzienniku elektronicznym oraz dokonanie wyboru wersji online czy papierowej, taka forma zgłoszenia równoznaczna jest z deklaracją uiszczenia opłaty 12 zł w dniu konkursu 25 lutego 2021 r.

Więcej szczegółów oraz przykładowe zadania na stronie  Alfik Matematyczny

Szkolny opiekun konkursu
Barbara Pietrowicz

Tags: