Procedury bezpieczeństwa Covid-19

download-80x80
download-80x80

Procedury i wytyczne dla Społecznej Językowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Częstochowie w czasie epidemii COVID-19 opracowane na podstawie wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia oraz aktualnych przepisów prawa.

Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2021/2022
Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021