Konsultacje

Konsultacje z nauczycielami odbywają się od 17.00 do 18.30.

Terminy zebrań i konsultacji w II półroczu roku szkolnego 2022/2023:

6 marca – konsultacje,

3 kwietnia – konsultacje,

8 maja – konsultacje.

W Społecznej kierujemy nasze kontakty na linii RODZIC- UCZEŃ – NAUCZYCIEL RUN w stronę indywidualnych partnerskich cyklicznych spotkań, zastępując klasyczne zebrania. Spotkania RUN mają na celu wspólne działania rozwijające Ucznia.