Konsultacje

Konsultacje z nauczycielami odbywają się od 17.00 do 18.30.

Terminy zebrań i konsultacji w I semestrze roku szkolnego 2022/2023:

5 września zebrania dla rodziców,

10 października konsultacje,

7 listopada konsultacje,

5 grudnia konsultacje.

W Społecznej kierujemy nasze kontakty na linii RODZIC- UCZEŃ – NAUCZYCIEL RUN w stronę indywidualnych partnerskich cyklicznych spotkań, zastępując klasyczne zebrania. Spotkania RUN mają na celu wspólne działania rozwijające Ucznia.