Konsultacje

Konsultacje z nauczycielami odbywają się od 17.00 do 18.00.

Terminy zebrań i konsultacji w I półroczu roku szkolnego 2023/2024:

11 września zebrania z wychowawcami,

6 listopada – konsultacje,

4 grudnia – konsultacje,

8 stycznia – konsultacje.

Terminy zebrań i konsultacji w II półroczu roku szkolnego 2023/2024:

8 kwietnia – konsultacje,

6 maja – konsultacje,

3 czerwca – konsultacje.

W Społecznej kierujemy nasze kontakty na linii RODZIC- UCZEŃ – NAUCZYCIEL RUN w stronę indywidualnych partnerskich cyklicznych spotkań, zastępując klasyczne zebrania. Spotkania RUN mają na celu wspólne działania rozwijające Ucznia.

Spotkania indywidualne RUN (Rodzic – Uczeń – Nauczyciel) do ustalenia z wychowawcami