Nasza Społeczna

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1

Językowość to podstawa

Języki obce

 1. Rozszerzony program nauki języków obcych ze zwiększoną liczbą lekcji:
  • codzienna nauka języka angielskiego już od klasy 0,
  • drugi język obcy już od klasy 4,
  • bezpłatne konwersacje z lektorem,
  •  bezpłatne zajęcia dodatkowe: Eins, zwei, Deutsch, Halo Amigos, English Corner.
 2. Praktyczne wykorzystanie znajomości języka podczas zagranicznych wycieczek szkolnych.
 3. B1 – poziom znajomości języka angielskiego absolwenta Społecznej Językowej.

 

Komunikacja – rozwój kompetencji przyszłości

 1. Absolwent Społecznej aktywnie, odpowiedzialnie prowadzi dyskusje, występuje publicznie.
 2. Kameralność szkoły wzmacnia poczucie podmiotowości i odpowiedzialności społecznej.
 3. Aktywność obywatelska – Rada Uczniów, Rada Klubu Wolontariatu.

Doświadczenie w nauczaniu od 1990

 1. Metody nauczania dające każdego roku 20-60% wyższe wyniki z egzaminów ósmoklasisty gwarantujące dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej.
 2. Indywidualne podejście do procesu nauczania każdego ucznia największym sukcesem Społecznej.
 3. Kryterium sukcesu i elementy oceniania kształtującego.
 4. Realizacja programu szkolnego „Nauczanie przez zwiedzanie” – wycieczki krajowe i zagraniczne.
 5. Szkolne projekty edukacyjne.

Szkoła to drugi dom

Klasa jest ważna

 1. Ograniczona liczba uczniów w klasie przez cały okres kształcenia.
 2. Własna szafka w klasie na książki i przybory szkolne.
 3. Własna szafka ubraniowa lub stałe miejsce w szatni z ławeczkami, pufkami do swobodnego przebrania.

4. Tablice multimedialne, projektory, laptopy w klasie.

5. Stojaki na bezpieczne zaparkowanie roweru.

Przerwy śniadaniowe i obiadowe

 1. Codzienna bezpłatna porcja warzyw i owoców.
 2. Codzienna bezpłatna porcja produktów mlecznych.
 3. Kanapki do wyboru na drugie śniadanie, ciepła herbata.
 4. Pyszne, dwudaniowe obiady domowe.

Wsparcie w wychowaniu dla rodzica

 1. Tutoring. Trójstronne zaangażowanie w procesie nauczania. Spotkania rodzic – uczeń – nauczyciel.
 2. Cykliczne konsultacje ze wszystkimi nauczycielami przedmiotowcami.
 3. Pozytywna dyscyplina – certyfikacja całego grona.
 4. Stałe wsparcie psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego.
 5. Wykorzystanie metod i narzędzi arterapii podczas lekcji.
 6. Trening umiejętności społecznych.
 7. Bajkoterapia.

Otoczenie ma znaczenie

 1. Szkoła stoi w bezpośrednim sąsiedztwie Promenady Czesława Niemena, flowparku, niedaleko lasu, parku, amfiteatru, tężni, zewnętrznych siłowni, boisk miejskich, placów zabaw.
 2. Zamknięte, własne boisko szkolne.
 3. Duże parkingi dla rodziców lub wysadzenie dziecka z samochodu tuż przed drzwiami szkoły KISS & GO.
 4. Kilkuminutowe odległości od tramwaju i linii komunikacji miejskich.

Rozwój kompetencji miękkich

 1. 21 bezpłatnych kółek zainteresowań (naukowe, artystyczne, kulinarne, sportowe, teatralne, językowe).
 2. Udział uczniów w życiu szkoły – akcje charytatywne, wolontariat, uroczystości szkolne, dni tematyczne, konkursy szkolne, pomoc szkolna – rozwój przedsiębiorczości, odpowiedzialności, umiejętności planowania i organizowania, empatii, uważności, pewności siebie.

Edukacja cyfrowa

 1. Nauka świadomego korzystania z Internetu (platform gier online, mediów społecznościowych, AI).
 2. Wykorzystywane multimediów i narzędzi IT podczas lekcji.
 3. Cyberbezpieczeństwo.
 4. Odpowiedzialność w Internecie – projekty edukacyjny we współpracy z policją.

Bezpieczeństwo i opieka

 1. Opieka pielęgniarska w szkole.
 2. Monitoring szkolnych korytarzy i terenu wokół szkoły.
 3. Dyżury nauczycieli przed, między i po lekcjach uczniów.
 4. Bezpieczna szkoła – imienne karty wejściowe dla rodziców.
 5. Tradycja odkładania telefonów na cały pobyt w szkole.

Wsparcie dla ucznia

 1. Stała obecność pedagoga i psychologa w szkole.
 2. Zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne ujęte w planie lekcji.
 3. Dodatkowe zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wsparciem w nauce pisania i czytania.
 4. Zajęcia wyrównawcze zgodnie z zaleceniami poradni pychologiczno-pedagogicznej.
 5. Dodatkowe lekcje konsultacji z nauczycielami przedmiotowcami.

Opieka świetlicowa

 1. 10 godzin (7-17) opieki świetlicowej dziennie.
 2. Jednoczesne zajęcia aktywnej świetlicy tematycznej i cichej świetlicy do uczenia się i odrabiania pracy domowej.
 3. Zaplanowane codzienne zajęcia świetlicy tematycznej:

poniedziałek – Świetlica Kreatywna
wtorek – Świetlica Młodego Czytelnika
środa – Świetlica Kolorowa
czwartek – Świetlica Filmowa
piątek – Świetlica Sportowa

1990

Rok powstania szkoły

33

Lata doświadczenia

18

Maksymalna liczba osób w klasie

10

Godzinna opieka od 7.00 do 17.00

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1

Społecznego Towarzystwa Oświatowego powstała 30 lat temu, jako pierwsza niepubliczna placówka w Częstochowie.

Grupa rodziców postanowiła stworzyć szkołę, która będzie przyjaznym miejscem dla ich dzieci. To przedsięwzięcie powiodło się.

Mieliśmy dużo czasu na to, by nabrać doświadczenia, by nauczyć się organizować proces kształcenia i wychowania, w sposób, który pozwoliłby osiągać wysokie wyniki nauczania, jednocześnie stwarzając przyjazną atmosferę. Jesteśmy małą szkołą i ta kameralność jest jednym z naszych atutów. Niewielka liczebność klas (maksimum 17 osób) pozwala na dokładne poznanie każdego ucznia, na rozpoznanie jego potrzeb i talentów. Dzięki temu mamy możliwość indywidualizowania pracy. Rodzinna atmosfera, postrzeganie ucznia jako podmiotu procesu dydaktyczno-wychowawczego, silna współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka, kreatywne prowadzenia zajęć oraz stosowanie nowoczesnych metod nauczania sprawia, że nasza szkoła staje się drugim domem nie tylko dla uczniów, ale dla całej społeczności szkolnej. Domem do którego chętnie się przychodzi, za którym się tęskni, a nauka nie jest postrzegana jedynie, jako przykry obowiązek. Uczniowie mają odwagę pytać, przedstawiać własne zdanie, mają zaufanie do swoich nauczycieli i wiedzą, że zawsze mogą liczyć na ich pomoc i życzliwość.

Nauczyciele realizują elementy tutoringu, ponieważ zależy nam na jak najlepszej relacji uczeń – nauczyciel – rodzic. Szkoła wypracowała bardzo wysoki poziom pracy dydaktycznej. Sale wyposażone są w urządzenia multimedialne. Wyznajemy zasadę, że każda nauka, każde poznanie zaczyna się od zachwytu, od ciekawości. Najlepszą metodą zaspakajającą ciekawość jest doświadczanie. W myśl tych zasad staramy się prowadzić wszystkie zajęcia. Nauczyciele Społecznej na bieżąco uczestniczą w wielu szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje i kompetencje. Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach o zasięgu regionalnym, powiatowym i wojewódzkim często zostając ich laureatami. Każdego roku osiągamy bardzo wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych. Wszyscy absolwenci Społecznej Językowej dostają się do szkół ponadpodstawowych, które sobie wybrali.

Szkoła nie jest dla nas tylko miejscem pracy. Potrafimy się też dobrze bawić. Cała społeczność szkolna organizuje mnóstwo imprez, wycieczek krajowych i zagranicznych oraz akcji charytatywnych. Na początku wakacji organizujemy również dla naszych, jak i przyszłych, najmłodszych uczniów półkolonie, które nie tylko stwarzają ciekawą alternatywę spędzenia wolnego czasu, ale także sprzyjają procesowi integracji.