Konsultacje dla rodziców

Drodzy Rodzice!
Przypominamy, jak odbywają się konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
1. Konsultacje odbędą się 26.10.2020 się w godzinach 17-18.00.
2. Konsultacje trwają nie dłużej niż 10 minut na rodzica. Prosimy o przestrzeganie zasad higieny oraz bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka zakażeniem wirusem. Obowiązuje noszenie maseczek/przyłbic
3. Konsultacje odbywają się na terenie szkoły w wyznaczonych do tego salach.
4. Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia chęci przyjścia do nauczyciela za pomocą wiadomości wysłanej do wybranego nauczyciela przy użyciu dzienniczka najpóźniej do piątku poprzedzającego konsultacje (włącznie).
5. Rodzice, którzy zdecydują się na przyjście nieplanowane muszą się liczyć z tym, iż okres oczekiwania na konsultacje danego dnia może się przedłużyć ( w zależności od ilości osób zapisanych) lub może nie zostać przyjęty, wówczas zostanie zaproponowana inna forma kontaktu.
6. Na życzenie rodzica istnieje możliwość konsultacji drogą mailową.