Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania w młodym człowieku postaw altruistycznych oraz budzenia w nim szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Z tego względu w tym roku szkolnym w naszej Społecznej ruszyło Szkolne Koło Wolontariatu....