Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1. Społeczne Gimnazjum nr 1

 

BIP

1% podatku

INFORMACJA RODO

Podstawa informacji: Art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

 

1) Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO, Społeczne Gimnazjum nr 1 STO z siedzibą w Częstochowie przy ul. Brzeźnickiej 59 NIP: 949-21-24-160 W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw Pani/Pan może kontaktować się z administratorem poprzez e-mail: info@dobraszkola.edu.pl telefon kontaktowy: (34)  322 01 39

 

2) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w celu:

- podjęcia niezbędnych działań realizowanych w ramach statutu szkoły;

- realizacji umowy zawartej z Panią/Panem;

- w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach archiwalnych, dowodowych, podatkowych i rachunkowych;

- a także wtedy, gdy Pani/Pan kontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie, w sprawie zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora;

- poza tym wówczas, gdy istnieje  prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci chęci promowania/prezentowania naszych  usług.

  

3) Okres przechowywania danych

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas realizacji umowy, a także po jej zakończeniu, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, podatkowych reklamacji oraz archiwizacji.

W ramach działań marketingowych, w przypadku braku zainteresowania ofertą, Pani/Pana dane nie będą przechowywane.

 

4) Odbiorcy danych:

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do wykonywanych usług lub obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:

 1. 1) naszym upoważnionym pracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawnione po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

  3) organom administracji publicznej w związku z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora;

  4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;

  5) podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe;

  6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;

  7) podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;

  8) podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe;

  9) podmiotom świadczącym usługi reklamacyjne.

  

5) Prawa jakie Pani/Panu przysługują

 1. 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5) prawo do przenoszenia danych;

  6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK