Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1.

 

BIP

1% podatku

ZARZĄD STO

 

 PREZES: 

Roman Chrobak

 

WICEPREZES:

Kamila Czekaj

 

SEKRETARZ:

Marta Bożek

 

SKARBNIK:

Ewa Okoniewska

  

CZŁONEK:

Lena Łacińska

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Rafał Rusek

Krzysztof Kot

Paweł Jamski

 

Drodzy Rodzice,

informacje na temat Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego ZG STO można znależć

http://www.sto.org.pl/solidarnosciowy-fundusz-stypendialny

Wnioski prosimy kierować na skrzynkę zarządu zarzad@dobraszkola.edu.pl

Z poważaniem,

Zarząd STO SKT nr 188

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 188

Organ prowadzący
Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1
oraz Społeczne Gimnazjum Nr 1
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Brzeźnicka 59
42-200 Częstochowa

 
Nr konta: ING Bank Śląski
29 1050 1142 1000 0022 0141 8759

adres e-mail: zarzad@dobraszkola.edu.pl

 

Zarząd Samodzielnego Koła STO nr 188 w Częstochowie pragnie poinformować Szanownych Rodziców, że powyższa skrzynka ma na celu usprawnienie kontaktów z członkami społeczności szkolnej.
Możecie w niej Państwo zgłaszać swoje pytania i uwagi, których rozpatrywanie leży w kompetencjach członków Zarządu.
Skrzynka będzie przeglądana nie rzadziej niż raz w tygodniu,
a zawarte w niej informacje omawiane na najbliższym
posiedzeniu Zarządu.
Rozpatrywane będą jedynie podpisane listy.

CZŁONKOWIE STO


 OGŁOSZENIE O WYBORZE DYREKTORA http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/pdf.png 

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2018/2019

Zarząd Główny STO informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2018/2019 wynosi 49 zł.

W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2018 r. wyniosło 4811,42 zł (Dz.Urz. GUS 2018 r., poz. 34), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 49 zł.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu STO roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku. 25% kwoty, jaka zostanie zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.

Wysokość składki członkowskiej w poprzednich latach obrotowych:
2017/2018 – 45,00 zł.
2016/2017 – 43,00 zł.
2015/2016 – 41,00 zł.
2014/2015 – 40,00 zł.
2013/2014  – 38,00 zł.

Więcej informacji http://www.sto.org.pl/czlonkostwo

  

Składki należy wpłacać na konto:
ING Bank Śląski
29 1050 1142 1000 0022 0141 8759

 Skarbnik Zarządu SKT nr 188

Dane rejestrowe STO K.T. Nr 188

Dane podmiotu: 
Nazwa: SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 188 W CZĘSTOCHOWIE.
Rodzaj organizacji: STOWARZYSZENIE.
Siedziba: kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. CZĘSTOCHOWA, gmina M. CZĘSTOCHOWA, miejsc. CZĘSTOCHOWA.
Adres: ul. BRZEŹNICKA, nr 59, miejsc. CZĘSTOCHOWA, kod 42-215, poczta CZĘSTOCHOWA, kraj POLSKA.
NIP: 9491538793
KRS: 0000096615
Oznaczenie sądu rejestrowego: SAD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK