Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1.

 

BIP

1% podatku

Misja szkoły

 

 „Wychowanie to proces towarzyszeniu danej osobie w przybliżaniu się jej do wartości, w poddaniu się właściwym, niezbędnym doświadczeniom, by nadawały znaczenie działaniom życiowym”.

 R. L. Pounds, R. L. Garretson

 

Szkoła jest miejscem społecznych i poznawczych doświadczeń. To tu uczniowie zdobywają wiedzę i rozwijają swoje umiejętności. Konfrontując się z rówieśnikami uczą się współżycia i współdziałania, otwierają się na autorytety osób innych niż członkowie rodziny. Tu kształtują swoje postawy społeczne, moralne, ideowe. Zadaniem nas dorosłych, zarówno rodziców jak i nauczycieli jest zatem towarzyszenie i wspieranie dziecka w jego osobistym rozwoju, inspirowanie do pracy nad sobą oraz organizowanie takich doświadczeń, które stymulują jego rozwój. By tego dokonać, szkoła musi być jednolitym środowiskiem wychowawczym, w którym wszyscy nauczyciele grają w tą samą grę i w tym samym zespole, bo tylko wtedy stajemy się wiarygodnymi wzorami do naśladowania. W myśl powyższego stwierdzenia misją naszej szkoły jest stworzenie wspólnoty opartej na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, ich wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współpracy. Pragniemy tworzyć atmosferę, która umożliwia zaspokajanie potrzeb, rozwijanie poczucia własnej wartości, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i przynależności do wspólnoty szkolnej. Dążymy również do utworzenia zespołu nauczycieli cieszących się autorytetem wśród uczniów i rodziców, którzy stale dbają o swoje wykształcenie i wzbogacają swoje umiejętności poprzez różne formy dokształcania zgodnie z potrzebami szkoły, którzy wspierają młodzież w rozwoju, pomagając w rozwiązywaniu problemów. Dzięki temu budzą zaufanie swoją kompetencją i życzliwością. Warunki, jakie tworzymy dają uczniowi możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, nabywania rzetelnej wiedzy i posługiwania się nią we współczesnym świecie. Kształtują umiejętność poszukiwania, odkrywania oraz twórczego rozwiązywania problemów, przygotowują do samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów oraz wprowadzają do życia w dynamicznie rozwijającym się świecie.

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK