Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1.

 

BIP

1% podatku

historia Społecznej


Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie to placówka niepubliczna. Istnieje od 1990 roku. Była pierwszą tego typu szkołą w mieście i regionie.
Została założona przez grupę rodziców, którym zależało na dobrej edukacji swoich dzieci, ludzi skupionych wokół Politechniki Częstochowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, poszukujących alternatywnych metod i form nauczania. Nie jest to szkoła rejonowa. Uczniowie pochodzą z różnych dzielnic miasta i spoza Częstochowy. Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 188 w Częstochowie, nadzór pedagogiczny sprawuje natomiast Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie.

 Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego istniało od 1999 do 2019 roku. Gimnazjum powstało w wyniku reformy oświaty na bazie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO. W wyniku reformy oświaty wygasło po 10 latach isnienia 31 sierpnia 2019 roku.

  http://cesin.info/projekty/szkola/gfx/upload/zd2400.jpg

Nasza strona używa plików cookies. Więcej informacji OK