Program eTwinning – europejska społeczność szkolna eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Cztery najważniejsze cechy projektów eTwinning: Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi; Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka; Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi. Projekty eTwinning są bardzo elastyczne – nauczyciele realizujący projekt swobodnie dopasowują tematykę, działania, narzędzia, czas trwania projektu do potrzeby uczniów, swoich i szkoły. W trakcie realizacji zadań maja stałą możliwość modyfikacji zaplanowanych aktywności.

Talk Wall

Talk Wall to kolejny projekt English Corner, stają się już prawdziwymi ekspertami eTwinning 🙂

Tutaj stawiamy na komunikację w języku angielskim oraz Media Literacy czyli umiejętności korzystania z mediów, która jest niezmiernie ważna w dzisiejszym świecie.

 

https://padlet.com/alagoztugba8/Bookmarks

https://www.youtube.com/watch?v=Z3tPiS250Ig

Cele projektu:

 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
 • podniesienie poziomu umiejętności korzystania z mediów przez uczniów
 • uczenie według innowacyjnych podejść w języku angielskim
 • podnoszenie świadomości uczniów na temat Media Literacy czyli umiejętności korzystania z mediów

Legacies from Ancestors

Legacies from Ancestors to nasz kolejny projekt eTwinning w którym biorą udział ochotnicy z klasy 5 i 7. Tym razem koncentrujemy się na naszym mieście – Częstochowie. Zamieszczamy dotychczasowe efekty naszej pracy:

https://youtu.be/X-haPPE2YZ4

https://youtu.be/8Eljq7IV6p0

 

 

Zapraszamy również do obejrzenia tej wyjątkowej galerii w której można zobaczyć materiały wszystkich szkół biorących udział w projekcie:

https://www.artsteps.com/view/60aa71f6f00b9e89521638f1

Opis projektu:

Historia jest nieodzowna dla wszystkich krajów. Każdy naród chce poznać swoją historię, swoje dziedzictwo, swoich przodków. Znajomość naszej historii jest szczególnie ważna dla naszego narodu. Dlatego zaczęliśmy się uczyć, aby poznać historyczne miejsca z zagranicy. Nasze młode pokolenie musi znać dziedzictwo przodków. Celem tego projektu jest nauczenie naszych uczniów znaczenia historii i podtrzymywanie jej przy życiu. Robiąc to, będziemy wymieniać się informacjami o naszej historii. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie dowiedzą się więcej o spuściźnie swoich przodków.

Cele projektu:

 • Zapoznanie naszych uczniów z historią ich miasta.
 • Wymiana informacji historycznych między krajami.
 • Zdobycie informacji o historycznych artefaktach w różnych krajach.
 • Utworzenie świadomości ochrony i zachowania dziedzictwa historycznego w różnych krajach.

Nasi partnerzy:

https://view.genial.ly/607ddf5fb25c590da39b6c2e/interactive-image-project-members

Easter around Europe

Uczestnicy kółka English Corner od lutego intensywnie pracowali nad swoim pierwszym projektem eTwinning Easter around Europe. Uczniowie wspólnie poznali tradycje wielkanocne w wybranych krajach europejskich, zaprzyjaźnili się z mapą Europy oraz wypracowali materiały do lekcji kulturowych w języku angielskim. Opracowaliśmy ciekawe ćwiczenia utrwalające słownictwo, tradycje i kraje Europy. Pracując w grupach uczniowie poznali swoich rówieśników ze szkół partnerskich korzystając z bezpiecznych narzędzi TIK.
Zakończyliśmy już pracę nad tym projektem. Dzięki udziałowi w nim zdobyliśmy wiele nowych umiejętności, które na pewno wykorzystamy w nowych projektach. Jesteśmy przede wszystkim dumni z naszych książek w Story Jumper i naszej własnej strony internetowej, na której możecie zobaczyć efekty naszej pracy:

Strona projektu Easter around Europe

Strona projektu Easter around Europe: Easter in Sweden

Strona naszej szkoły na Twinspace

Videomeetings

Opis projektu:

Uczestnicy projektu wspólnie będą poznawać tradycje wielkanocne w wybranych krajach europejskich, zaprzyjaźnią się z mapą Europy oraz wypracują materiały do lekcji kulturowych w języku angielskim. Zostaną opracowane ciekawe ćwiczenia utrwalające słownictwo, tradycje i kraje Europy. Pracując w grupach uczniowie poznają swoich rówieśników ze szkół partnerskich korzystając z bezpiecznych narzędzi TIK.

Cele projektu:

 • Uczeń pozna tradycje wielkanocne w wybranych krajach europejskich
 • Uczeń nauczy się słownictwa w języku angielskim związanego z Wielkanocą
 • Uczeń pozna nazwy w języku angielskim, położenie na mapie, stolice i flagi wybranych krajów Europy
 • Nauczyciel nauczy się tworzyć materiały edukacyjne w programach Liveworksheets, Nearpod oraz tworzyć książeczkę elektroniczną w programie Story Jumper
 • Uczestnik projektu pozna zasady współpracy i wykorzystania przestrzeni Twinspace.

Postęp działań:

1. Przedstawienie szkół partnerskich. (luty 2021)
2. Przydział zadań, wybór krajów. (luty 2021)
3. Konkurs na logo projektu. (luty-marzec 2021)
4. Praca z mapą i flagami. (luty 2021)
5. Przygotowanie lekcji wprowadzających słownictwo związane z Wielkanocą. (marzec 2021)
6. Praca uczniów – wyszukiwanie tradycji wielkanocnych w wybranych krajach.( marzec 2021)
7. Utworzenie ebooka „Easter around Europe”. (marzec-kwiecień 2021)
8. Podsumowanie i ewaluacja projektu. (kwiecień 2021)

Spodziewane rezultaty:

 • Zestaw ćwiczeń interaktywnych i lekcji dla uczniów związanych z wybranymi krajami europejskimi i tradycjami wielkanocnymi.
 • Książeczka elektroniczna: Easter around Europe.
 • Ulubione tradycje wielkanocne – tablica z wypowiedziami.
 • Nabycie nowych umiejętności (praca na Twinspace, wiedza o krajach i tradycjach).
 • Utworzenie publicznej przestrzeni Twinspace z materiałami stworzonymi przez uczestników projektu.

Zgoda eTwinning

download-80x80